Voorschools programma

71
11
summercamp2020

Voorschools programma 2-5 jaar

Naarmate peuters zelfverzekerder en zelfbewuster worden, treden zij de wereld om hen heen steeds opener tegemoet. Ons voorschools programma versterkt dit vertrouwen in eigen kunnen door activiteiten aan te reiken die het probleemoplossend vermogen en de leergierigheid van uw kind bevorderen. Aan de hand van zelfstandige ontdekkingen, gestructureerde activiteiten en leren door te doen, ontwikkelen kinderen al vroeg vaardigheden op het gebied van lezen en schrijven, rekenen, wetenschap en sociale interactie. De dagelijkse activiteiten bij Villa Bloom zijn erop gericht kinderen te helpen zelfstandig en in groepsverband beslissingen te nemen. We bereiden uw kind voor op de volgende fase in het onderwijs, waarbij we vanzelfsprekend zorgen voor een veilige en prettige omgeving waarin uw kind zijn of haar eigen interesses kan verkennen.

Doel

Peuters moeten zich met hun hele lichaam ontwikkelen. Dit is om hun grove en fijne motoriek te oefenen, om zichzelf te uiten en om te communiceren. Kinderen maken de overgang van accepteren en aanpassen aan de omgeving naar het stellen van vragen over ‘hoe’ en ‘waarom’. Ze willen alles begrijpen wat ze de eerste drie jaar hebben opgenomen en zijn erg geïnteresseerd in andere culturen. 

Omgeving

Ze tonen ook een initiële interesse in lezen, schrijven en rekenen met concrete materialen. Peuters vinden het heerlijk om te helpen en dingen zelf te doen. Ze zorgen graag voor hun omgeving, dekken de tafel of geven de planten water. Ze drukken zich graag uit met verf, kleurpotloden en ander knutselmateriaal. 

Professionals

We helpen kinderen om onafhankelijk en zelfverantwoordelijk te worden. We leren ze hoe ze kwetsbare voorwerpen zoals borden en drinkglazen moeten gebruiken, hoe ze hulp kunnen bieden aan een vriend, hoe ze sorry moeten zeggen als ze hun vriend pijn hebben gedaan en hoe ze voor planten, dieren, de natuur en hun omgeving moeten zorgen.