Voorschools programma

Buiten spelen bij Villa Bloom
montessori villa bloom
villa bloom daycare
Beach
Villa Bloom

Zelfverzekerder en zelfbewuster

Naarmate peuters zelfverzekerder en zelfbewuster worden, treden zij de wereld om hen heen steeds opener tegemoet. Ons voorschools programma versterkt dit vertrouwen in eigen kunnen door activiteiten aan te reiken die het probleemoplossend vermogen en de leergierigheid van uw kind bevorderen.

Aan de hand van zelfstandige ontdekkingen, gestructureerde activiteiten en leren door te doen, ontwikkelen kinderen al vroeg vaardigheden op het gebied van lezen en schrijven, rekenen, wetenschap en sociale interactie.

De dagelijkse activiteiten bij Villa Bloom zijn erop gericht kinderen te helpen zelfstandig en in groepsverband beslissingen te nemen. We bereiden uw kind voor op de volgende fase in het onderwijs, waarbij we vanzelfsprekend zorgen voor een veilige en prettige omgeving waarin uw kind zijn of haar eigen interesses kan verkennen.

De hoofdlijnen van ons voorschoolse programma

  • Thematische activiteiten die nieuwsgierig maken en het fundament leggen voor zelfstandig handelen
  • Leren door te doen, om zo het probleemoplossend vermogen en het analytisch denkvermogen te vormen
  • Dagelijkse activiteiten in klein en groot groepsverband
  • Observaties die de vorderingen van uw kind richting de overgang naar het schoolsysteem volgen
  • Portfolio’s die een overzicht bieden van de groei en ontwikkeling die uw peuter heeft doorgemaakt
  • Regelmatig contact tussen ouders en leidsters, inclusief tips hoe u het leerproces thuis kunt voortzetten

Educatief programma

Lees hieronder hoe onze zes aandachtsgebieden uw kind volop gelegenheid bieden om te leren en te ontdekken.

1. Communicatie

Villa Bloom begeleidt uw kind bij het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden.
We creëren een taalrijke omgeving om de beginnende lees- en schrijfvaardigheid van uw kind te stimuleren. Met activiteiten als het voorlezen van kinderboeken stimuleren we interesse in lezen. Met het bijhouden van een dagboek bieden we uw kind de gelegenheid om te oefenen met het schrijven en herkennen van letters en woorden om zo zijn of haar vocabulaire en communicatieve vaardigheden te verbeteren. Villa Bloom is een tweetalig kinderopvangcentrum. Uw kind krijgt bij ons de Engelse en de Nederlandse taal aangeboden.

2. Cognitieve ontwikkeling

Villa Bloom helpt uw kind om een hoger denkniveau te ontwikkelen.
We moedigen het onderzoeken van de fysieke eigenschappen van materialen aan. We werken dagelijks met een kalender om het tijdsverloop van gebeurtenissen, patronen en routines te leren. Ook ondersteunen we de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden als tellen, voorspellingen doen, testen en het trekken van conclusies.

3. Nieuwe vrienden maken

Villa Bloom coacht uw kind bij het aangaan van hechte relaties.
We oefenen met sociale concepten als “alsjeblieft” en “dankjewel”, praten dagelijks in de kring en houden gesprekken die het groepsbewustzijn bevorderen. Samen met de kinderen onderzoeken we hun onderlinge overeenkomsten en verschillen. Daarnaast moedigen we samenwerking met andere kinderen aan.

4. Een gezond en fit lichaam

Villa Bloom helpt uw kind om zijn of haar motorische vaardigheden te verfijnen.
We gebruiken rijgkaarten, sjablonen en schrijfoefeningen om de fijne motoriek te bevorderen en verbeteren de coördinatie en grove motoriek door te rennen, springen en gooien. We kiezen voor gezonde maaltijden en tussendoortjes en maken uw kind ervan bewust hoe onze lichamen reageren op beweging en voeding.

5. Stimulering van creativiteit

Villa Bloom inspireert uw kind om creatieve ideeën en talenten te verkennen.
We moedigen kinderen aan zich te uiten door middel van creatieve activiteiten en bieden dagelijks gelegenheid om te schilderen, bouwen, zingen, verhalen te vertellen, met poppen te spelen en toneel te spelen.

6. Ontwikkeling van duurzame levensvaardigheden

Villa Bloom ontwikkelt primaire probleemoplossende vaardigheden.
We ondersteunen het op nieuwe manieren toepassen van kennis. We moedigen nieuwsgierigheid en keuzes maken aan, geven kinderen de gelegenheid om problemen op te lossen, flexibiliteit (in het denken) te demonstreren en hanteren dagelijkse routines om het geheugen te trainen.

Of vraag een rondleiding aan!