Pedagogische visie

baby1
children
play

Montessori

We hebben in de loop der jaren onze eigen unieke visie ontwikkeld en zijn geïnspireerd door de pedagogische waarden van dr. Maria Montessori. De Montessori-aanpak is een grote inspiratiebron voor ons pedagogisch klimaat. Daarom hebben we verschillende opvattingen en ideeën verwerkt, zoals de nadruk op onafhankelijkheid, vrijheid binnen grenzen en respect voor de natuurlijke psychologische ontwikkeling van een kind. We implementeren onze eigen visie en de Montessori-aanpak op een duidelijke en praktische manier in een inspirerende, liefdevolle en eigentijdse omgeving. 

Veilige basis

Villa Bloom is niet zomaar een kinderopvang. We willen een partner zijn in de opvoeding en uw kinderen een veilige en liefdevolle basis bieden waar zij zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. De natuur ontdekken, vriendjes maken, nieuwe dingen leren, gezond eten en een tweede taal leren zijn voor ons heel belangrijke punten waar wij met ons team ons iedere dag voor inzetten.

Op maat

Ieder kind is anders en daarom kiezen wij voor ieder kind de aanpak die het beste bij hem of haar past. Dit betekent dat wij uw kind niet alleen aanmoedigen tot spel en ontdekking, maar het ook de rust en regelmaat bieden waar het behoefte aan heeft.

Stabiliteit en evenwicht

We zorgen voor stabiliteit en evenwicht in combinatie met een educatief programma dat uw kind voorbereidt op de volgende stap in zijn of haar leven. Of dit nu het Nederlandse of het internationale schoolsysteem is.

Evaluatiegesprekken

De basis voor op maat afgestemde kinderopvang is een goed contact tussen ouders en kinderdagverblijf. De pedagogisch medewerksters van Villa Bloom nemen bij het brengen en ophalen van uw kind eventuele bijzonderheden uitgebreid met u door. Zij kunnen hierdoor de opvoeding en verzorging zo goed mogelijk afstemmen op de thuissituatie.

Daarnaast zijn er periodieke evaluatiegesprekken waarin we met u bespreken hoe uw kind zich ontwikkelt en hoe het in de groep functioneert. Het gaat hierbij in het bijzonder om het contact met leeftijdsgenootjes, taal, motoriek en emotioneel welbevinden. Villa Bloom maakt hiervoor gebruik van een Kind Volgsysteem.

Pedagogische beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan staat omschreven hoe binnen Villa Bloom het pedagogisch handelen wordt vormgegeven.  Wij vinden ons zelf best een beetje uniek en werken dan ook met een doordachte pedagogische visie. Het pedagogisch beleidsplan is in te zien op de vestiging en tijdens een rondleiding vertellen we u graag meer.

Lees meer over onze visie op veiligheid en gezondheid.