Pedagogische visie

Villa Bloom Dagopvang
montessori villa bloom
Leren en spelen bij Villa Bloom

Veilige basis

Villa Bloom wil meer zijn dan een opvangplek. We willen een partner zijn in de opvoeding en uw kinderen een veilige en liefdevolle basis bieden waar zij zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.

Op maat

Ieder kind is anders en daarom kiezen wij voor ieder kind de aanpak die het beste bij hem of haar past. Dit betekent dat wij uw kind niet alleen aanmoedigen tot spel en ontdekking, maar het ook de rust en regelmaat bieden waar het behoefte aan heeft.

Stabiliteit en evenwicht

We zorgen voor stabiliteit en evenwicht in combinatie met een educatief programma dat uw kind voorbereidt op de volgende stap in zijn of haar leven. Of dit nu het Nederlandse of het internationale schoolsysteem is.

Evaluatiegesprekken

De basis voor op maat afgestemde kinderopvang is een goed contact tussen ouders en kinderdagverblijf. De pedagogisch medewerksters van Villa Bloom nemen bij het brengen en ophalen van uw kind eventuele bijzonderheden uitgebreid met u door. Zij kunnen hierdoor de opvoeding en verzorging zo goed mogelijk afstemmen op de thuissituatie.

Daarnaast zijn er periodieke evaluatiegesprekken waarin we met u bespreken hoe uw kind zich ontwikkelt en hoe het in de groep functioneert. Het gaat hierbij in het bijzonder om het contact met leeftijdsgenootjes, taal, motoriek en emotioneel welbevinden. Villa Bloom maakt hiervoor gebruik van een Kind Volgsysteem.

Pedagogische beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan staat omschreven hoe binnen Villa Bloom het pedagogisch handelen wordt vormgegeven. U kunt het pedagogisch beleidsplan desgewenst inzien op de vestiging.

Lees meer over onze visie op veiligheid en gezondheid.

Of vraag een rondleiding aan!