Voordelen tweetaligheid

4
3

Tweetalig onderwijs

Tweetalig onderwijs past in een samenleving waarin Engels een steeds grotere rol speelt. Kinderen die jong in aanraking komen met een tweede taal hebben een grote voorsprong op school. Door al op jonge leeftijd met het aanbieden van Engels te beginnen, wordt de taalgevoeligheid van kinderen optimaal benut. Een duidelijk voordeel van tweetalig onderwijs is dat je een uitspraak ontwikkelt die vergelijkbaar is met de uitspraak van een native speaker. Daarnaast heeft het tal van cognitieve voordelen. Dat gunnen wij ieder kind!

Vroeg vreemde talenonderwijs

Minister Van Bijsterveldt gaf een toespraak op de conferentie ‘Vvto in opmars’ over vroeg vreemde talen onderwijs (vvto). In deze toespraak benadrukte ze het belang van tweetalig onderwijs en om hier vroeg mee te beginnen:

‘Met vroeg vreemde talen onderwijs investeren we in toekomst van de huidige generatie leerlingen; een toekomst die meer en meer internationaal georiënteerd zal zijn.’

Ook haalde de minister een recente conclusie van de Onderwijsraad aan: ‘Begin vroeg met een vreemde taal, liefst al in groep 1. Zodat kinderen in hun latere leven echt goed op niveau zitten.’

Lees hier de toespraak van minister Van Bijsterveldt
Lees hier meer over vroeg vreemde talen onderwijs
Lees hier meer over onderzoek naar tweetaligheid