Voordelen tweetaligheid

Leren en spelen bij Villa Bloom

Tweetalig onderwijs

Tweetalig onderwijs past in een samenleving waarin Engels een steeds grotere rol speelt. Een goede beheersing van het Engels geeft meer mogelijkheden op de internationale arbeidsmarkt en bereidt beter voor op het vervolgonderwijs.

Taalgevoeligheid

Door al op jonge leeftijd met het aanbieden van Engels te beginnen, wordt de taalgevoeligheid van kinderen optimaal benut. Een duidelijk voordeel van tweetalig onderwijs is dat je een uitspraak ontwikkelt die vergelijkbaar is met de uitspraak van een native speaker.

Daarnaast helpt het bij de verwerving van de woordenschat. Zo is uit onderzoek gebleken dat de Engelse woordenschat van scholieren uit de derde klas van een tweetalig vwo vergelijkbaar is met die van studenten aan de universiteit. Ook zorgt tweetaligheid voor een verbetering van algemene cognitieve vaardigheden als geheugen en het richten van de aandacht.

Tweede taal

Kennis van een extra taal geeft bovendien toegang tot de cultuur van die taal: een tweede taal verbreedt de horizon en draagt bij aan de algemene ontwikkeling van uw kind.

Vroeg vreemde talenonderwijs

Op 12 mei 2011 gaf minister Van Bijsterveldt een toespraak op de conferentie ‘Vvto in opmars’ over vroeg vreemde talen onderwijs (vvto). In deze toespraak benadrukte ze het belang van tweetalig onderwijs en om hier vroeg mee te beginnen:

‘Met vroeg vreemde talen onderwijs investeren we in toekomst van de huidige generatie leerlingen; een toekomst die meer en meer internationaal georiënteerd zal zijn.’

Ook haalde de minister een recente conclusie van de Onderwijsraad aan: ‘Begin vroeg met een vreemde taal, liefst al in groep 1. Zodat kinderen in hun latere leven echt goed op niveau zitten.’

Lees hier de toespraak van minister Van Bijsterveldt
Lees hier meer over vroeg vreemde talen onderwijs
Lees hier meer over onderzoek naar tweetaligheid

Of vraag een rondleiding aan!