Voorschools ontdekkingsprogramma

Villa Bloom daycare
35
shutterstock_130053194-1024x792

Iedere dag nieuwe ontdekkingen

Op deze leeftijd doen kinderen iedere dag nieuwe ontdekkingen. Als tweejarige begint uw peuter uiting te geven aan zijn of haar onafhankelijkheid. Ons voorschools ontdekkingsprogramma brengt hem of haar in contact met een nieuwe wereld van leren, delen en ontdekken.

Onze integrale aanpak met een rijke mix van muziek, creatieve expressie en theater reikt uw kind de basisvaardigheden aan die hij of zij nodig heeft voor de transitie naar de kleuterschool. Alles wat we doen is zorgvuldig ontworpen ter voorbereiding op de volgende stap in het leven van uw kind.

De hoofdlijnen van ons voorschools ontdekkingsprogramma

  • Aanmoediging en ondersteuning om het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van uw kind te vergroten
  • Volop mogelijkheden voor creatieve uiting door middel van muziek, kunst, dans en theater
  • Een omgeving gericht op het ontwikkelen van cognitieve, emotionele, sociale en lichamelijke vaardigheden
  • Leeftijdsgerichte activiteiten en materialen die uw kind helpen bij de overgang naar het schoolsysteem
  • Regelmatig contact tussen ouders en leidsters, inclusief dagelijkse updates om u op de hoogte te houden
  • Prikkelende ervaringen in kleine en grotere groepen

Educatief programma

Lees hieronder hoe onze vijf aandachtsgebieden uw kind volop gelegenheid bieden om te leren en te ontdekken.

1. Communicatie

Villa Bloom helpt uw kind zijn of haar taalvaardigheid te verbeteren.
We stimuleren de ontwikkeling van de woordenschat door uw kind te bewegen tot imitatie en het herhalen van woorden en zinnen. We bevorderen kennis van het alfabet met schrijfoefeningen en door te spelen met letters. Ook verbeteren we de mondelinge vaardigheden met kringgesprekken en voorlezen. Villa Bloom is een tweetalig kindercentrum. Uw kind krijgt bij ons de Engelse en de Nederlandse taal aangeboden.

2. Cognitieve ontwikkeling

Villa Bloom laat uw kind opgaan in ervaringen die ontworpen zijn om de geest te verruimen.
We moedigen onderzoek en probleemoplossende activiteiten aan. We creëren mogelijkheden om te oefenen met sorteren, rubriceren en categoriseren en we gebruiken blokken en rekenkaarten om uw kind tellen, getallen en patronen te leren.

3. Nieuwe vrienden maken

Villa Bloom helpt uw kind om zich onderdeel van een geheel te voelen.
We stimuleren samenspelen. We gebruiken activiteiten in grote en kleine groepen om te oefenen met delen, communiceren en samenwerken. Ook laten we uw kind zien hoe het de gevoelens van anderen herkent en hier op de juiste manier op reageert.

4. Een gezond en fit lichaam

Villa Bloom coacht uw kind om nieuwe fysieke capaciteiten te ontwikkelen.
We bevorderen de grove motoriek met behulp van loop- en trapauto’s, ballen en beweegspelletjes en verbeteren de fijne motoriek en oog-handcoördinatie met inschenken, rijgen en knippen. Daarnaast besteden we aandacht aan coördinatie met behulp van zitzakken, hoepels en evenwichtsbalken en leren we kinderen zelf hun eten op te scheppen tijdens de maaltijd.

5. Stimulering van creativiteit

Villa Bloom moedigt uw kind aan om zijn of haar individualiteit te uiten.
We moedigen alsof doen en rollenspellen aan door te spelen met rekwisieten en kostuums. We bevorderen creatieve expressie met leeftijdsgerichte knutselmaterialen en stimuleren de fantasie door het vertellen van verhalen en het bouwen met blokken.