Curriculum

boy-girl-holding-wooden-toys
Reading outside
baby

Vier pijlers

Bij Villa Bloom structureren we ons curriculum rond vier pijlers die essentieel zijn voor de evenwichtige ontwikkeling van uw kind.

1. Sociaal

Uw kind leert verbaal en non-verbaal communiceren met anderen en in contact treden met de wereld om hem of haar heen. Hij of zij maakt nieuwe vrienden en ontwikkelt het zelfvertrouwen en de onderhandelingsvaardigheden die nodig zijn voor een volwaardig leven met gezonde relaties.

2. Emotioneel

Uw kind wordt omringd door een veilig en liefdevol ‘home away from home’. Hij of zij leert zich hier uiten en wordt zich bewust van de unieke identiteit die ieder mens bezit. Uw kind ontwikkelt het vertrouwen en het zelfbewustzijn om vertrouwensrelaties aan te gaan, zijn of haar eigenheid te waarderen en zichzelf te zijn.

3. Lichamelijk

We besteden veel aandacht aan de lichamelijke gezondheid en het welzijn van uw kind, zodat hij of zij zich lichamelijk zelfverzekerd en sterk kan ontwikkelen. Motorische ontwikkeling, coördinatie, mobiliteit en beweging zijn voor uw opgroeiende kind van onschatbare waarde voor een gezond en fit lichaam.

4. Geestelijk

Onze leeftijdsgerichte programma’s helpen bij het ontwikkelen van cognitieve vermogens door het oefenen van vaardigheden als waarnemen, beoordelen, onthouden, redeneren, kritisch denken en taalbeheersing. Leren lezen, schrijven en rekenen helpt uw kind de wereld om hem of haar heen beter te begrijpen. Uw kind krijgt bij ons zowel de Engelse als de Nederlandse taal aangeboden.

Of vraag een rondleiding aan!