Covid-19

villa bloom fresh and healthy
shutterstock_740228866-2
baby

ALGEMEEN HYGIËNE PROTOCOL

We vragen iedereen om verhoogde hygiënemaatregelen toe te passen:

– Was uw handen regelmatig en grondig gedurende minstens 20 seconden;

– Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;

– Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze onmiddellijk na gebruik weg, en;

– Voorkom dat u anderen de hand schudt;

– En om je gezicht aan te raken.

 

  • Vanaf maandag 8 februari is het noodzakelijk om uw eigen gezondheidscheck te doen zoals vermeld op de website van het RIVM, voordat u uw kind naar Villa Bloom brengt. https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck.
  • Antibacteriële handdesinfectie is verkrijgbaar bij alle ingangen en in alle ruimtes. In alle ruimtes zijn voldoende zeep en papieren doekjes aanwezig, en daarbij volgen de professionals en kinderen de reguliere handwasrichtlijn – met water en zeep gedurende minimaal 20 seconden.
  • Alle professionals en ouders dragen een mondkapje tijdens het afgeven en ophalen.
  • Kinderen en ouders worden gewezen op het hygiëneprotocol en posters worden op de locaties opgehangen als vriendelijke herinnering.
  • Er wordt extra grondig gereinigd van alle (vaak aangeraakte) oppervlakken inclusief speeltoestellen voor binnen en buiten.
  • We minimaliseren de groepering van kinderen uit verschillende groepen in één ruimte zoveel mogelijk en het personeel wordt gevraagd de ruimte van andere groepen niet zonder significante reden te betreden.
  • We zullen de hygiëne van hoge kwaliteit blijven handhaven in de keukens en bij het bereiden van voedsel in alle servicegebieden.
  • De locatiemanager neemt onmiddellijk contact op met de GGD voor advies als er op een locatie een geval van COVID-19 is gemeld.

 

1.5 METER AFSTAND

Bij Villa Bloom volgen we de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de Nederlandse overheid. Dit betekent dat er altijd een afstand van 1,5 meter moet worden aangehouden tussen volwassenen. Op de locaties gelden de volgende specifieke maatregelen:

– Kinderen hoeven geen onderlinge afstand van 1,5 meter aan te houden;

– Medewerkers houden geen afstand tot de kinderen;

– Er dient altijd een afstand van 1,5 meter aangehouden te worden tussen medewerkers onderling en tussen ouders/ verzorgers en medewerkers.

 

VILLA BLOOM LOCATIE

Welke Covid-19 regels gelden bij Villa Bloom?

We hebben de nodige verhoogde hygiënemetingen genomen zoals geïnformeerd door het RIVM (gedetailleerd overzicht hierboven). Voor de nieuwste COVID-19 richtlijnen verwijzen we je naar de website van de Rijksoverheid waar de laatste informatie wordt gedeeld. (https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/children-and-covid-19)

U vindt hier meer over de volgende onderwerpen:

– Regels wanneer kinderen (verkoudheids) symptomen hebben

– Regels voor kinderen die in het buitenland zijn geweest

– Regels voor ouders die in het buitenland zijn geweest

 

Mijn kind heeft symptomen (niezen, keelpijn, neusverkoudheid, lichte hoest, lichte koorts tot 38 graden). Mag ik mijn kind naar Villa Bloom brengen?

Nee, u mag uw kind niet brengen naar de kinderopvang. Als de symptomen erger worden, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. Wij vragen u vriendelijk de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

 

Mag mijn kind naar Villa Bloom met alleen een snotneus?

Wij volgen de beslisboom van het RIVM. Ondanks dat kinderen met een snotneus naar de kinderopvang mogen, waarderen wij het als u in deze situatie, uw kind met een snotneus niet naar Villa Bloom brengt. Wij vragen dit omdat we hiermee proberen te voorkomen dat medewerkers ook verkoudheidsklachten krijgen en niet kunnen komen werken. Vaste gezichten zijn belangrijk voor de rust en stabiliteit in de groep, door het vele testen van de medewerkers, moeten wij regelmatig inval medewerkers inzetten. We hopen dit zoveel mogelijk te kunnen beperken de komende periode. Wij maken voor de komende periode een versoepeling in ons ruilbeleid (zie onderstaande vraag).

 

Wat gebeurt er als ik mijn kind ziek meld?

Wij zijn de komende weken flexibel met het ruiltegoed. Meld u uw kind 24 uur voor de officiële dagopvang telefonisch of per e-mail (info@villabloom.nl) ziek dan ontvangt u voor deze dag tijdelijk ook ruiltegoed.

 

Hoe gaat Villa Bloom om met contactmomenten zoals brengen en halen?

Wij vragen u om dit zo kort mogelijk te houden en deze door maximaal één volwassene te laten doen. Indien mogelijk zonder andere kinderen. Om het zo vlot en veilig te laten verlopen, werken we met vaste looproutes (niet van toepassing op locatie Thomsonlaan, hier worden kinderen gebracht en opgehaald bij de entree). Ook vragen wij u vriendelijk om tijdens het brengen en halen een mondkapje te dragen.

 

Wat gebeurt er als een medewerker of kind positief getest is met Covid-19?

Villa Bloom treedt dicht in contact met de GGD en informeert ouders en medewerkers volgens het stappenplan.

 

Houd er rekening mee dat in lijn met de privacyregelgeving er geen gegevens van de geïnfecteerde persoon / personen aan derden worden verstrekt. In alle communicatie wordt verwezen naar ‘een ouder’, ‘een kind ‘of’ een personeelslid’.

 

Wat zijn de regels als een familielid/ gezinslid positief test op Covid-19?

Kinderen moeten gedurende een periode van 10 dagen in quarantaine na hun laatste nauwe contact met het besmette familie- en/of gezinslid. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen

 

COMMUNICATIE

Ondanks de beperkingen van de huidige omstandigheden vinden wij het belangrijk om met u in gesprek te blijven. Daarom raden we u aan om contact met ons op te nemen als u vragen heeft of informatie heeft die u via telefoon of e-mail wilt delen. We houden u maandelijks op de hoogte via onze nieuwsbrieven.

De dagelijkse update over de dag van het kind in Villa Bloom wordt zoals gewoonlijk via Flex kids verzorgd.